מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון האתר

Trem of use

תקנון האתר

1. כללי

שימו לב ! בתקופות סייל, פריסייל וחגי קניות זמני האספקה עלולים להיות ארוכים מהרגיל

1.1. ברוכים הבאים לאתר המקוון של רשת חנויות האופנה "עמנואל" הנמצא בכתובת www.emanuel.co.il , ושייך לחברת עמנואל נועה בע"מ, ח.פ. 511732943 (להלן: "החברה").
1.2. כותרות תקנון זה הן לצרכי נוחות בלבד ואין להסיק מהן כל מקנה לגבי פרשנות תקנון זה.
1.3. מטעמי נוחות בלבד, התקנון מנוסח בלשון זכר וכל האמור בו, יש לראותו גם כמתייחס ללשון נקבה.
1.4. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות וכל פעולת גלישה, וכל העושה שימוש כלשהו באתר זה, מביע הסכמתו לנהוג לפי תקנון זה ותנאיו, ומצהיר כי קרא את התקנון וקיבלו.
1.5. כל העושה שימוש באתר זה, לא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, מלבד בנושאים הקשורים בהפרת התחייבויות החברה כלפיו על פי תקנון זה.
1.6. לחברה שמורה הזכות לשנות ולעדכן תקנון זה ותנאיו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך, וכל המשתמש באתר, מאשר בעצם שימושו באתר, כי הוא דואג להתעדכן בתנאיו המשתנים של התקנון בכל שימוש.
1.7. המשתמש מסכים בעצם שימושו באתר, כי רשומות הנשמרות במחשבי ושרתי החברה, בדבר הפעולות שביצע המשתמש באתר או דרכו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
1.8. המשתמש מצהיר ומאשר כי השימוש שיעשה באתר, ייעשה למטרות וצרכים פרטיים בלבד, ולא יעשה כל שימוש באתר או בתכניו, למטרות מסחריות. לרבות, לא ישכפל, לא יעתיק, לא ישנה, לא יתקן, לא ישדר, לא יציג, לא יפרסם בכל דרך שהיא, ולא יפיץ את האתר ותכניו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
1.9. אין נפקא מינה באשר לתנאי השימוש ולתקנון האתר, אם השימוש ו/או הגלישה באתר נעשה באמצעות מחשב נייד או נייח, טלפון חכם, טאבלט או כל אמצעי תקשורת ממוחשב אחר, ובין אם באינטרנט או באמצעי תקשורת אחר.

לתקנון מועדון לקוחות עמנואל: www.emanuel.co.il/club

2. כשרות לבצע רכישות באתר

2.1. רק המשתמשים העונים על כל התנאים המצטברים הבאים, יהיו זכאים לבצע רכישות באתר:
2.1.1. המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה בן לא פחות מ-18.
2.1.2. המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.3. ברכישות שתבוצענה באמצעות כרטיס אשראי, תידרש הסכמת בעל הכרטיס לבצע באמצעותו רכישות באתר.
2.2. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.
2.3. לחברה שמורה הזכות למנוע ו/או לבטל רכישות שבוצעו על ידי משתמשים באתר, שהתנהגותם מפרה את תנאי תקנון זה ו/או פוגעת בהתנהלותו או הפעלתו התקין של האתר ואינה הולמת.

3. שירותים ושימושים באתר

3.1. בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצור "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים.
3.2. בכפוף לאמור להלן, המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ.
3.3. המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו.
3.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה.
3.5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.
3.6. המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.
3.7. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון ,כפי ששונו.
3.8. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

4.  רכישת מוצרים באתר

4.1. משתמש העומד בתנאי הכשרות לעיל, יוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר (להלן: "הלקוח").
4.2. רכישת המוצרים והתשלום בעדם (להלן: "ההזמנה"), יתבצעו לאחר שהלקוח בחר מוצר אחד או יותר, בחר ובדק את כמות הפריטים מאותו מוצר, מידת המוצר, וצבע.
4.3. לאחר בחירת המוצרים המבוקשים, הלקוח יתבקש למלא טופס פרטים להזמנה ובו ימלא את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדוייקים הבאים: דוא"ל, שם פרטי ומשפחה, מס' ת.ז. מס' טלפון, כתובת מלאה כולל מיקוד, הערות ומידע למשלוח ואת פרטי אמצעי התשלום.
4.4. אמצעי התשלום באמצעותם ניתן לבצע הזמנה דרך האתר הם: כרטיסי אשראי.
4.5. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.6. ללא מילוי פרטים בשדות החובה בטופס, לא תתאפשר ביצוע ההזמנה.
4.7. מידע נוסף על ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי:
4.7.1. בתשלום בכרטיס אשראי, החברה לא תשמור את כל נתוני אמצעי התשלום במערכותיה, אלא 4 הספרות האחרונות שלו בלבד, אשר ישמשו לצורך ביצוע ההזמנה הספציפית.
4.7.2. לאחר הזנת הפרטים בטופס ההזמנה ולחיצה על כפתור "רכישה" או "תשלום", המערכת תאמת פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.
4.7.2.1. אם ההזמנה תידחה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תתבצע. כמו כן, במקרה כזה, החברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך.
4.7.2.2. אם ההזמנה תאושר, ולאחר וידוא החברה כי המוצר קיים במלאי, יקבל הלקוח דוא"ל לכתובת שהזין בטופס ההזמנה והודעה זו תהווה "אישור הזמנה". מובהר, כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים ו/או הצבעים המופיעים באתר. עוד מובהר, כי במידה שישנו מוצר אחד במלאי מדגם מסוים, ושני לקוחות במקביל ממלאים טופס הזמנה, הראשון מביניהם אשר עסקתו תאושר על ידי חברת התשלום והראשון שיקבל הודעת דוא"ל על אישור הזמנה, יהיה בעל הקדימות.
4.7.2.3. החברה תהיה רשאית לא לאשר הזמנה גם לאחר אישור תשלום בגינה, אם המוצר אינו קיים במלאי או אזל בין ביצוע ההזמנה לאישורה (והלקוח לא יחוייב), וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך.
4.8. לחברה שמורה הזכות לעדכן את מחירי המוצרים, המבצעים ועלוית המשלוח באתר מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת, וכן להפסיק מבצעים, הטבות והנחות באתר, לשנותם או להחליפם גם כן ללא הודעה. המחיר שישולם על ידי הלקוח עבור ההזמנה והמשלוח, יהיה המחיר המעודכן באתר בעת ביצוע ההזמנה, לרבות במקרה בו המחיר/העלות השתנה או התעדכן בזמן שבין מועד מילוי טופס ההזמנה ו/או הוספת פריט לסל הקניות באתר, לבין מועד קליטת התשלום וקבלת אישור חברת האשראי.
4.9. מובהר כי החברה אינה ממתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחיריהם בחנויות סניפי הרשת, ואין לראות במחירי המוצרים באתר כהתחייבות החברה לספק את המוצרים באותם מחירים גם ברשת.
4.10. מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.

5.  אספקת והובלת המוצרים

5.1. המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר יסופקו באחת מהדרכים הבאות:
5.2. משלוח עד הבית/לכתובת שמסר הלקוח בטופס ההזמנה.
5.3. איסוף עצמי מסניף לבחירת הלקוח, לבחירת הלקוח מ-17 סניפי הרשת וכפי שיירשם בטופס ההזמנה תחת בחירת הלקוח ב"שיטת שילוח".
5.4. לאחר אישור הזמנת הלקוח ואימות נכונות הפרטים בטופס ההזמנה, יאשר הלקוח את התשלום וההזמנה באמצעות כפתור ה"רכישה" או ה"תשלום". ככל שההזמנה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי ואושרה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
5.5. לאחר וידוא החברה כי הפריט קיים במלאי, תישלח ללקוח הודעת דוא"ל לכתובת שהוזנה במהלך מילוי טופס ההזמנה.
5.6. לאחר אישור ההזמנה, החברה תספק את ההזמנה לכתובת שהוזנה או לחילופין, לסניף שממנו מבוקש האיסוף העצמי, וזאת תוך 7 ימי עסקים. הזמנה שתבוצע עד השעה 12:00 בצהריים תיחשב כיום עסקים, אחרת, ההזמנה תיכלל ביום העסקים הבא.
5.7. לפני ביצוע המשלוח, תישלח ללקוח הודעת SMS המודיעה על יציאת ההזמנה והמתריעה על הגעתה לסניף או טרם הגעתה לבית הלקוח לתיאום מול חברת ההפצה.
5.8. אם ההזמנה לא הגיעה ללקוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות, עקב מסירת פרטים שגויים, אי איסוף ההזמנה מהסניף, אי נוכחות הלקוח בעת הגעת המשלוח לביתו בשעה היעודה או סירוב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
5.9. החברה ו/או חברת ההפצה, יהיו רשאיות לסרב לספק הזמנה לאזורים מוגבלי גישה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן קבלת ההזמנה טלפונית מול הלקוח ומשך זמן האספקה יהיה עד 7 ימי עסקים.

5.9.1 שימו לב ! בתקופות סייל, פריסייל וחגי קניות זמני האספקה עלולים להיות ארוכים מהרגיל

6. שירות לקוחות

6.1. מדיניות החברה קובעת כי למוצרים שנרכשו בחנויות או באתר ישנה אחריות עד חצי שנה מיום הקנייה. במקרים בהם מדובר בבלאי סביר של שימוש או פגם שנוצר מחבלה ברורה, לא תינתן אחריות על הפגם. בכל מקרה, החברה מתחייבת לבחון כל מקרה לגופו, וההחלטה על המשך טיפול בפנייה מתקבלת לאחר בחינת המקרה בשירות הלקוחות שלנו.
6.2. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר האינטרנט, לפרטים נוספים או לתלונות בקשר לאתר, למוצרים הנמכרים בו, לפעילותו ולאופן ביצוע ההזמנות, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בין הימים א'-ה' ובין השעות 9:00-17:00, באחת מהדרכים הבאות, ולציין בכותרת הפנייה "עבור שירות לקוחות":
6.2.1. טלפונית במספר: 050-4441885
6.2.2. בדוא"ל: [email protected]
6.2.3. בדואר: לרחוב הברזיל 15, תל אביב

7. ביטול הזמנה/החזרה/החלפה

* שימו לב! על פי תקנות משרד הבריאות, הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה ו/או החלפה.
7.1. הזמנות שנעשו באתר, תהיינה כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה להוראות החוק, יגבר החוק.
7.2. למען הנוחות, להלן פירוט דרכי ביטול הזמנה ועילות הביטול:
7.2.1. ביטול הזמנה לפני מסירה ללקוח ועד לתיאום המשלוח – יתאפשר ביטול של ההזמנה כולה או חלקה באמצעות הודעה לחברה באמצעים המפורטים בסעיף 6.2. לעיל. ככל שהביטול חוסה תחת עילות הביטול בחוק, ההזמנה תבוטל והודעת דוא"ל/טקסט על כך תישלח ללקוח.
7.2.2. תוך 14 ימים לאחר קבלת הודעת אישור על ביטול ההזמנה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו, כאשר אם הסכום שולם באמצעות כרטיס אשראי, ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או חלקה שבוטל, או בניכוי 100 ₪ - הנמוך מבין השניים.
7.2.3. ביטול הזמנה לאחר מסירתה ללקוח – לאחר אספקת ההזמנה ללקוח, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, תוך 14 יום ממועד אספקתה, באמצעות הודעה לחברה באמצעים המפורטים בסעיף 6.2 לעיל. תוכלי לפנות לשירות הלקוחות שלנו ולתאם שליח שיאסוף ממך את הפריט שברצונך להחזיר בעלות משלוח סמלית של 29.90 ש"ח. לחלופין, באפשרותך לבצע את ההחזרה בבוטיק עמנואל, באחד הלוקיישנים המיועדים לכך ולאחר עדכון שירות הלקוחות שלנו.
7.2.4. בכפוף לכך שהפריט המוזמן יהיה שלם ותקין ומבלי שנעשה בו שימוש, והוא באריזתו המקורית כשכל התגיות והתוויות צמודות אליו, תישלח הודעת ביטול ללקוח.
7.2.5. חלפו 14 יום ממועד אספקת ההזמנה, ולא התקבלה הודעת ביטול, ביטולה לא יתאפשר.
7.3. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
7.4. עם קבלת המוצר, על הלקוח חלה החובה לבדוק אותו מיד עם קבלת המשלוח. אם המוצר שהתקבל היה פגום או שאינו תואם לתיאור המוצר באתר האינטרנט, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 6.2 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע האם המוצר פגום, וככל שתחליט שכך, תחליף את המוצר במוצר אחר לבחירות הלקוח (תוך התאמת מחירים למוצר המחליף), או תבטל את רכישתו, לפי בחירת הלקוח.
7.5. ביקש הלקוח לבטל את ההזמנה מחמת אי התאמה (שמקורה אינה בטעות הלקוח, למשל במידה), יחזיר הלקוח את המוצר לאחד מסניפי החברה, לא יאוחר מ-14 יום ממועד ההודעה על רצונו לבטל. עם השבת המוצר במועד הקצוב, וכפוף לכך שהמוצר אינו פגום בכל צורה שהיא, תישלח ללקוח הודעת דוא"ל המאשרת את ביטול העסקה, והחברה תשיב ללקוח את כספו.
7.6. ביקש הלקוח לבטל את ההזמנה מחמת פגם, יפעל כאמור לעיל, ובהגיעו לסניף יבדק המוצר למהות הפגם. ככל שהחברה תאשר כי מדובר במוצר פגום, תישלח ללקוח הודעת דוא"ל המאשרת את ביטול העסקה, והחברה תשיב ללקוח את כספו.
7.7. ביטול הזמנה, לאחר שסופקה ללקוח וכפוף להשבתו לחברה, יתאפשר רק אם לא נעשה בו שימוש, כשהוא באריזתו המקורית ואליו מצורפות כל התגיות והתוויות המקוריות, וכשהכל שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/א פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, למעט אם מדובר במוצר שנטען כי הוא פגום – למעט הפגם הנטען בפני שירות הלקוחות בעת הפנייה אליו.
7.8. החברה מבצעת החזרה כספית או מתן קוד קופון לאתר, לאחר קבלת המוצרים חזרה למחסנים או לחנות. בקשה להחזר כספי לחברת האשראי תעבור תוך 7 ימים מרגע קבלת הפריטים. קוד קופון יינתן תוך 48 שעות מזמן קבלת הפריטים, לפי העניין.
7.9. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם. מעוניינת להחליף פריט שהזמנת בפריט אחר? אין בעיה. המשלוח עם שליח עלינו - תוכלי לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל או בטלפון (כאמור בסעיף 6.2. לעיל) לתיאום שליח ללא עלות שיאסוף ממך את הפריט. לחלופין, באפשרותך לבצע את ההחלפה בבוטיק עמנואל, באחד הלוקיישנים המיועדים לכך ולאחר עדכון שירות הלקוחות שלנו.
שימי לב: ניתן להחליף פריט רק עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, וזאת בתנאי שלא נעשה בו כל שימוש, לא נגרם לו נזק, הוא ארוז באריזתו המקורית והתווית עדיין עליו.בתקופות של מבצעים והנחות, ההחלפה תתאפשר רק בסניפים ורק בשינוי צבע או מידה. על פי תקנות משרד הבריאות, הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה ו/או החלפה.
7.10. מוסכם כי החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל מקרה בו נבצר מהחברה לספק את המוצרים; נבצר מהחברה לנהל או להפעיל את האתר עקב תקלה טכנית; נפלה טעות סופר בתיאורי המוצרים המוצגים באתר, לרבות במחירו; כוח עליון, לרבות מגיפה, ולרבות בכל מקרה בו נבצר מהחברה לעמוד התחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.
7.11. בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל, בו נבצר מהחברה לספק את המוצר ללקוח, תישלח ללקוח הודעת ביטול הזמנה והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי החברה.
7.12. דרכי השבת התשלום עבור ההזמנה:
7.12.1. שולמה ההזמנה באשראי – כאמור בסעיף 7.2.1 לעיל.

8. הגבלת אחריות

8.1. החברה עושה את מירב המאמצים כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
8.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד ג', כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
8.3. טעות סופר בתיאור הצבע ו/או בגוון הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, וכן תמונות המוצרים וסרגלי המידות, לא יחייבו את החברה. הקטלוג הוא לצרכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
8.4. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
8.5. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות ברשת האינטרנט.
8.6. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎____ לעיל לקבל המידע ו/או למידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, התוכן ותיאורי המוצרים, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.2. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לקדם, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בבסיס הנתונים, רשימות המוצרים או בפרטים אחרים בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, ואין אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, ללא קבלת רשות מפורשת מהחברה מראש ובכתב.
9.3. מותר למשתמשים לשתף את עמוד הבית של האתר באמצעות קישור, אולם החברה תהיה רשאית לדרוש ממשתמש ששיתף כל תוכן שהוא מהאתר, בין אם באמצעות לינק או שלא באמצעות לינק, להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה של החברה פוגע באינטרסים שלה או בקניינה, אף אם לא הייתה בכך הפרה של הוראות תקנון זה.
9.4. שם החברה וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, סימני לוגו, רשומים או לא, הם רכוש החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. עריכתם והצגתם היא זכותה הבלעדית של החברה, ושימוש בקניינה של החברה על פי סעיף זה, יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד, או בכפוף להסכמת החברה בכתב ומראש.
9.5. עשיית שימוש בסימן מסחרי או עיצוב מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים ובתמונות באתר, המהווים קניים רוחני מוגן, היא אסורה.

10. פרטיות משתמש וסודיות נתונים

10.1. החברה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את מדיניות הפרטיות בתקנון זה, ובכפוף לכל דין.
10.2. המידע שמוסר הלקוח בטופס ההזמנה הוא מידע שהלקוח מוסר בהסכמתו ומרצונו החופשי, ומסירתו מהווה ומעידה על הסמכת הלקוח למסירת הפרטים לחברה, על מנת לאפשר הזמנת ואספקת המוצרים.
10.3. החברה לא תעשה שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם הדבר נדרש או מותר על פי כל דין או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע, אשר יהיה נגיש רק לעובדי החברה ו/או מי מטעמה, לצורך מתן השירות ללקוח ואספקת ההזמנה ליעד, ובכפוף לאמור בסעיף 10.10 להלן.
10.4. המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
10.5. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
10.5.1. לאפשר ביצוע הזמנות באתר;
10.5.2. לזיהוי הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;
10.5.3. לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, ליצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
10.5.4. לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.
10.5.5. ליצירת קשר של החברה עם הלקוח ומשלוח, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
10.5.6. ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;
10.5.7. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
10.5.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האתר.
10.6. החברה עושה את מירב המאמצים כדי להבטיח אבטחה נאותה של האתר, התקשורת המתבצעת בו ואת המידע המועבר, ולשם כך, נעזרת באמצעי אבטחה ארגוניים וטכנולוגיים, למניעת ניצול, אבדן, הרס או גישה על ידי בלתי מורשים.
10.7. פרטי כרטיסי האשראי הנסלקים באתר מוצפנים באמצעות מערכת PCI על פי התקן, וההתקשרות בין מחשבי הלקוח והחרה מאובטחת באמצעי ההצפנה המקובלים, בהתאם לתקנים הנהוגים.
10.8. האתר ורכיבי התכנה והחומרה הקשורים לתפקודו ולפעולו, מוגנים ומעודכנים באופן שוטף כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות והאזנות בלתי מורשות, על ידי וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות, שיוצאות להם גרסאות חדשות מפעם לפעם.
10.9. בעוד שהמערכות לאבטחת המידע בהן משתמשת החברה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
10.10. הלקוח נותן הסכמתו, בשימוש באתר ובגלישה בו, לכך שפעולותיו יתועדו באופן אוטומטי וממוחשב, לצרכי בקרת החברה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.
10.11. אין הלקוח חייב להרשם על מנת לבצע הזמנה. לקוח שיבחר להרשם, במסגרת הליך ההרשמה יידרש למלא שם משתמש וסיסמא לזיהוי בעת ביקורים הבאים באתר. הלקוח אחראי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא להעבירם לאחר על מנת למנוע שימוש לרעה. החברה תוכל לקבוע להחיל אמצעי זיהוי אחרים ו/או נוספים.
10.12. המידע הנמסר לחברה, לא יועבר לצדדי ג' אלא למטרות הבאות או במקרים הבאים: לצורך הזמנה ואספקת המוצרים; אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או יבצע ו/או ינסה לבצע באמצעות האתר פעולות בלתי חוקיות; בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, ככל שיתקיימו, בין הלקוח לחברה.
10.13. בנוסף, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף לגביו במסגרת שימושו באתר, לחברות אחרות הקשורות לחברה. לרבות, חברות-אם, חברות בנות, חברות אחיות, ובלבד ששימושן במידע זה, ייעשה בהתאם לתקנון ולמדיניות פרטיות זו.
10.14. החברה לא תהיה מוגבלת ממסירת ושיתוף מידע לגבי משתמשים שהוא מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי, עם חברות אחרות כאמור לעיל, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד ג', בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכך שהמידע שייחשף ושיתוף, לא יחשוף ביודעין או בכוונה, בפני צדדי ג' אלה, את זהות הלקוחות והמשתמשים, ללא הסכמתם המפורשת.
10.15. הכלים בהם עושה החברה שימוש לצורך פרסום, ניתוח ואיסוף נתונים ושיפור חוויית הלקוח בשימושו באתר, הם: כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC. בנוסף, החברה עושה שימוש בשירותיהם של חברות כגון פייסבוק וגוגל לצורך הצגת מודעות של החברה באינטרנט.
10.16. באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" וטכנולוגיות דומות, לצורך תפעול שוטף ותקין, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע ולאפשר חויית משתמש נוחה וקלה יותר.
10.17. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפותיך בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשירך עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג' שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישתך לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשירך למשך תקופה או עד אשר תמחק אותם.
10.18. החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן, אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.
10.19. חלק מהעוגיות יימחקו כאשר עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הלקוח.
10.20. קבצי העוגיות מכילים מידע כמו הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. בנוסף, קבצי ה"עוגיות" מאפשרים שימוש נוח יותר באתר, ומייתרים את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל ביקור חדש באתר, ככל שיש צורך ברישום מוקדם.
10.21. המידע ב"עוגיות" הוא מידע מוצפן והחברה נוקטת בצעדים להבטחת סודיות המידע הזה. הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לשיתוף צדדי ג' כמו גוגל ופייסבוק במידע זה ולנתק את הקשר בין האתר לאתרים אחרים באמצעות שינוי בהגדרות של גוגל או פייסבוק או צד ג' אחר מסוג זה, או באמצעות כניסה לדף ההצטרפות של המפרסם בכתובת: http://www.networkadvertising.org/choices/
10.22. משתמש המבקש למנוע שימוש בקבצי "עוגיות" או שמירתן במחשבו בעת שימושו באתר, יכול לשנות את הגדרות הדפדפן במחשבו או למחוק את ה"עוגיות" בתום כל שימוש באתר, ממחשבו, אולם, ביטול שמירת קבצי "עוגיות" עלול לגרום לאי זמינות של חלק מהתכונות או השירותים באתר.
10.23. החברה רשאית לצדדים שלישיים לפרסם באתר ו/או לנהל את הפרסום באתר.
10.24. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם משתמש מצא כי המידע הנשמר במאגר המידע הוא מידע חסר, שגוי, או אינו ברור ומעודכן, הוא רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, לעדכנו או למוחקו. סירבה החברה לבקשת המשתמש, תפעל על פי התקנות. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

11. שונות

11.1. תקנון זה, פרשנותו ואכיפתו, ו/או כל פעולה או מחלוקת או סכסוך הקשורים בו או הנובעים ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל-אביב בלבד.
11.2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת.

סגור
Loading
Go back to %1